De Clearline fusion indakzonnepanelen ook toegepast in daken nieuwe woonwagens

BouwBewust BV bouwt NOM-woonwagens met het indakzonnepanelensysteem Clearline fusion

December 2021

NOM-woonwagens met het indakzonnepanelensysteem

Een impressie van een door BouwBewust BV nieuwgebouwde woonwagen met in het dak de Clearline fusion indakzonnepanelen

De woonwagencultuur in Nederland omvat een bevolking van ongeveer 30.000 mensen, wonend op ongeveer 1.150 woonwagenlocaties. Vanaf 15 augustus 2014 is de Nederlandse woonwagencultuur officieel geclassificeerd als 'immaterieel cultureel erfgoed', maar dat iets traditioneel is, betekent niet dat het niet helemaal up-to-date kan worden gemaakt en klaar kan zijn voor onze koolstofvrije toekomst.

Bouwbewust BV is een bouwbedrijf dat bij uitstek is gespecialiseerd in de vervaardiging van zgn. NOM-woonwagens. Dat zijn woonwagens die aan het nomadische sentiment van woonwagenbewoners tegemoet komen en die tevens energiezuinig, comfortabel en gezond zijn. Belangrijk uitgangspunt voor BouwBewust BV is de bouw van moderne woonwagens die volledig duurzaam zijn m.b.t. alle relevante aspecten zoals bijvoorbeeld ontwikkeling, gebruik, maar ook volledige recyclebaar (Cradle-to-Cradle). De NOM-woonwagens van BouwBewust BV zijn uitsluitend bestemd voor levering aan woningcorporaties en gemeenten.

BouwBewust BV past al geruime tijd het indakzonnepanelensysteem Clearline fusion toe in de daken van deze nieuwe NOM-woonwagens.

Reindert ter Burg van BouwBewust BV, verklaarde daarover:

"BouwBewust BV heeft met volle overtuiging gekozen voor de toepassing van het indakzonnepanelensysteem Clearline fusion van Viridian Solar in de door ons gebouwde NOM-woonwagens. Daar zijn diverse redenen voor, waaronder bijvoorbeeld het esthetische aspect. Klemmen en dergelijke zijn namelijk niet zichtbaar waardoor de daken een ‘strakke’ uitstraling krijgen. Ook de brandwerendheid van deze BRoof T1-gecertificeerde Clearline fusion-indakzonnepanelen is voor ons van groot belang. Bovendien is dit systeem ook met gemak te integreren in de daken van onze NOM-woonwagens."

Mark Poutsma, Country Sales Manager Benelux bij Viridian Solar, vulde aan:

"Fantastisch om te zien dat niet alleen de traditionele woningen bezig zijn met verduurzaming. Nederland telt zo’n 8.800 woonwagenstandplaatsen verdeeld over ruim 1.100 locaties en wanneer deze groep eveneens overstapt naar duurzaam, zal dat ook van betekenis zijn in de wereldwijde CO2-reductie."