Publicaties

Technische Notities


weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting

T007 ClearlineFusion weerstand tegen wind- en sneeuwbelasting


Omdat het niet altijd mogelijk is om de resultaten van testen op het ene daktype naar het andere veilig te extrapoleren, is ClearlineFusion getest met een breed scala aan verschillende dakopbouwen.

Opbrengstfactor EPC voor Clearline fusion

T008 Opbrengstfactor EPC voor Clearline fusion PV-indakzonnepanelen


De EPC-berekening toepassen op Clearline fusion dakge´ntegreerde solar PV-systemen.

Opbrengstfactor EPC voor Clearline fusion

T009 Nakoming eisen van de Nederlandse verzekeringssector


Hoe installaties van Clearline fusion voldoen aan de vereisten die in deze richtlijn uiteengezet worden.