De voordelen van dakge´ntegreerde zonnepanelen

Dakge´ntegreerde zonnepanelen (indakzonnepanelen) vervangen de dakpannen of leien op het dak, zodat de panelen lager in de daklijn liggen. Daardoor vormen de indakzonnepanelen een vanzelfsprekend onderdeel van de woning in tegenstelling tot de opdaksystemen.

De esthetische voordelen van dakintegratie van zonnepanelen zijn duidelijk, maar er zijn nog andere voordelen van indakzonnepanelen.

Onderhoud

Zonnepanelen dienen minimaal dertig jaar mee te gaan. Gedurende die periode is het waarschijnlijk dat de dakbedekking onderhoud nodig heeft, dan wel vervangen dient te worden. Bij een opdaksysteem bevinden zich dakpannen of leien onder de zonnepanelen waardoor het systeem uitgeschakeld en verwijderd dient te worden voordat ÚÚn enkele dakpan vervangen kan worden. Een eenvoudige klus dat kan worden uitgevoerd door een dakdekker vanaf een dakladder is daardoor verworden tot een uitvoerige operatie waarvoor steigerwerk en een elektricien of solarinstallateur benodigd zijn. Bij indakzonnepanelen bevinden zich geen dakpannen of leien achter de panelen zodat alle dakreparaties kunnen worden uitgevoerd terwijl de indakzonnepanelen op de plek kunnen blijven liggen.

Installatie

Voor nieuwe daken of uitbreidingen van bestaande gebouwen, vereisen nieuwe voorschriften inzake dakpanverankering conform het Bouwbesluit dat alle dakpannen worden bevestigd met panhaken. Dit maakt het zeer moeilijk om achteraf een zonnepaneel bovenop het dak te monteren. Mogelijk moeten er dakpannen worden gebroken om toegang te krijgen tot de dakconstructie eronder om bevestigingsklemmen te kunnen bevestigen. Het vervangen van verwijderde dakpannen in overeenstemming met voormelde specificaties inzake dakbevestiging vereist een volledige verankering tussen de vervangen dakpan en de omliggende dakpannen.

Dakge´ntegreerde zonnepanelen daarentegen kunnen eenvoudig in een nieuw dak worden ge´nstalleerd. Solarinstallateurs kunnen de indakzonnepanelen en de bijbehorende gootstukken monteren voordat de dakdekkers de dakbedekking er omheen aanbrengen.

Vaak wordt de installatie van indakzonnepanelen in een bestaand dak beschouwd als tijdrovender dan de installatie van opdaksystemen. Maar het losmaken van panhaken en vervolgens weer verankeren van dakpannen kan echter zeer tijdrovend zijn. Het verwijderen van een aaneengesloten vlak dakpannen of leien kost niet veel tijd en levert tevens reservedakpannen op die perfect aansluiten bij toekomstige dakreparaties.

Vogeloverlast

Zonnepanelen die bovenop het dak zijn bevestigd, bieden een veilige, beschutte ruimte waarachter vogels kunnen nestelen en broeden. Hoewel dit in eerste instantie een goede zaak lijkt te zijn, blijken huishoudens die beschikken over opdakzonnepanelen die op deze wijze zijn gekoloniseerd uiteenlopende nadelen te hebben gemeld (Engels) zoals lawaai en vervuiling van de zonnepanelen, muren en paden onder de nesten. Een kleine groep bedrijven is ontstaan om opdakzonnepanelen vogelbestendig te maken door deze te voorzien van spikes en gaas aan de buitenkant, wat de esthetische aantrekkingskracht van opdakzonnepanelen nog verder vermindert.

Het is duidelijk dat nesten onder de panelen de vrije doorgang van koelende ventilatielucht achter de opdakzonnepanelen verminderen waardoor de bedrijfstemperatuur stijgt en de energieopbrengst vermindert (zie het volgende punt).

Oververhitting

Een reden die doorgaans wordt gegeven voor het kiezen van opdakzonnepanelen i.p.v. dakintegratie van solar PV, is dat dergelijke systemen beter zouden werken op een lagere temperatuur vanwege een betere ventilatie (hoewel zie bovenstaande paragraaf). Aangezien het uitgangsvermogen van solar PV daalt naarmate de temperatuur van elk willekeurig paneel stijgt, is de veronderstelling dat dakge´ntegreerde solar PV-systemen daardoor een lager energierendement zouden hebben toegenomen. Viridian Solar en onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben dit effect onderzocht. (Engels). Uit het gepubliceerde onderzoek bleek dat de vermindering van de energieopbrengst erg klein was, namelijk slechts 3%.