Fordeler ved å takintegrere solcellepaneler

Et integrert solcelleanlegg erstatter tradisjonell takstein eller skifer og blir montert rett på lekteverket slik at det ser mer ut som en del av taket enn det et skinnbasert system vil kunne gjøre.

At utseende forbedres er det ingen tvil om, men det er også andre fordeler ved å integrere panelene.

Vedlikehold

Solcellepaneler har en estimert levetid på ca 30 år. Etter så mange år er det høyst sannsynlig at et taktekke vil kreve vedlikehold eller utskiftning. Siden et skinnebasert system er montert direkte på eksisterende tak, vil man måtte demontere hele solcelleanlegget før man kan skifte taket som ligger under. En jobb som var relativt enkel har blitt mye mer tidkrevende da det må involveres en elektriker eller solinstallatør og en vanlig stige må byttes ut med et komplett stillas. Med et integrert system så finnes det ikke takstein eller skifer under, så alt arbeid på taket kan utføres uten av solcelleanlegget må demonteres.

Installasjon

For nye tak eller ved utvidelser av eksisterende så krever forskriftene at all takstein må festes med klips eller spiker. Dette gjør det vanskeligere å montere et skinnebasert system i etterkant. Man må i tilfelle ødelegge flere av taksteinene for å komme til bæringen under slik at brakettene kan festet forsvarlig. Når man skal erstatte steinen som ble fjernet må det i tillegg tettes rundt.

Derimot kan takintegrerte solpaneler installeres enkelt i et nytt tak. Solinstallatøren fester panelene og brakettene før takentreprenøren legger taktekking rundt.

Når man installerer et solcelleanlegg på et eksisterende tak, så er ofte et integrert anlegg kontra et skinnebasert ansett som mer arbeid. Imidlertid kan oppgaven med å forvitre rundt en rekke festekroker være tidkrevende. Fjerning av en stripe med takstein eller skifer tar ikke mye lenger tid, og gir ekstra takstein som passer perfekt til eventuelle fremtidige takreparasjoner

Fugleproblematikk

Et skinnebasert anlegg som er montert over eksisterende tak gir et perfekt sted for fugler å tilbringe tiden sin. Dette kan høres ut som en fin løsning, men huseiere som har blitt invadert på denne måten har innrapport en rekke ulemper inkludert støy og tilgrising av paneler og vegger nedenfor. En liten del av industrien har kommet med skinnebaserte systemer som er omringet av netting slik at fugler ikke skal trenge inn under anlegget, men dette reduserer utseende ytterligere.

Det er åpenbart at fuglereir under panelene vil redusere luftgjennomstrømningen og fører til økende driftstemperatur og dårligere produksjon (se neste avsnitt).

Overoppheting

En god grunn for å velge et skinnebasert system kontra et integrerte er at skinnebaserte anlegg vil ha tilgang til bedre ventilasjon og dermed også ha en lavere driftstemperatur. Siden utgangseffekten fra et solpanel reduseres ettersom temperaturen øker, så argumenteres det for at intergrerte løsninger har en lavere effektproduksjon. Viridian Solar og forskere fra Cambridge Univeristy har studert dette nærmere. Rapporten avslører at effektreduksjonen var minimal, så lite som 3%.